Logo
Deze content is een initiatief van Sabato Connect, buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Sabato.

‘Teamgevoel in het bedrijfsleven is even onmisbaar als in sport’

©©Carline Vandercruyssen

Sterke resultaten ontstaan uit sterke teams. Dat geldt zowel in de sport als voor bedrijven. Topsportpsychologe Ellen Schouppe legt uit welke basisingrediënten daarvoor nodig zijn. ‘Een authentiek samenhorigheidsgevoel onder de mensen op de werkvloer is onmisbaar.’

Ellen Schouppe coacht als sportpsychologe de attitudes van topsporters en teams zoals de Belgian Cats en de Belgian Cheetahs. Als oprichter van Smart Mind ontwikkelde ze een eigen methode waarmee ze mensen en teams begeleidt in hun ontwikkeling. ‘Ons unieke model stimuleert zeven verschillende attitudes’, verduidelijkt Schouppe.  

Duidelijke doelen en rollen 

Gemotiveerd zijn en slim werken is bijvoorbeeld de eerste attitude. Teams streven samen vaak een zeer concreet doel na. ‘In de sport is dat doel punten scoren en winnen, maar in de bedrijfswereld is dat doel niet altijd voor iedereen duidelijk’, klinkt het. Om te voorkomen dat medewerkers op hun eigen eilandje werken, is het noodzakelijk om dat gemeenschappelijke doel voor het team helder in kaart te brengen en te communiceren. 

Successen vieren heeft een positieve impact op de teamgeest en de motivatie, zowel in het bedrijfsleven als in de sportwereld.

Ellen Schouppe
Sportpsychologe en oprichter Smart Mind

‘De rollen van alle teamleden moeten daarbij loepzuiver geïdentificeerd worden’, weet Ellen Schouppe. ‘Die taak is niet alleen weggelegd voor managers, maar ook voor hun mensen die gehoord en betrokken moeten worden.’ Leiderschap ontstaat bovendien uit zelfkennis: atleten hebben daar een gezonde dosis van nodig om te weten waarin ze goed en minder goed zijn, om daar vervolgens doelgericht aan te werken. 

Even belangrijk is het besef dat één kapitein binnen een ploeg vandaag compleet achterhaald is. Ellen Schouppe: ‘Teams hebben niet langer één manager nodig: élk teamlid moet de mogelijkheid hebben om zelf leiderschap op te nemen. Dat gebeurt op basis van talenten.’ Zo kan iemand met sterke bemiddelingsvaardigheden voorkomen dat er subgroepjes of onenigheden ontstaan. Of kunnen mensen met veel ervaring anderen helpen bij het optimaal uitvoeren van bepaalde taken. 

Feedback en succesvieringen 

Een feedbackcultuur is evenzeer onmisbaar. ‘Directe en indirecte feedback is cruciaal voor topsporters, zij krijgen non-stop advies van coaches’, zegt Ellen Schouppe. ‘Op de werkvloer zijn deze principes nog niet even sterk ingeburgerd. Het is belangrijk dat teamleden binnen bedrijven feedback als iets positiefs en constructiefs ervaren. Niet alleen door feedback te krijgen, maar ook door die zelf te geven aan hun managers en collega’s. Dat stimuleert het vertrouwen en de prestaties.’    

Enjoy & celebrate: is nog zo’n attitude waar de experts van Smart Mind op focussen. Ellen Schouppe: ‘Bedrijven mogen niet alleen stilstaan bij zaken die beter hadden gekund. Het vieren van succesvol afgeronde projecten, deadlines of behaalde resultaten heeft een positieve impact op de teamgeest en de motivatie, zowel in het bedrijfsleven als in de sportwereld.’ 

Sport en koffie brengen mensen samen

Ellen Schouppe
Sportpsychologe en oprichter Smart Mind

Sportactiviteiten en koffiepauzes 

Sportactiviteiten organiseren onder collega’s is ook een goed idee. Op voorwaarde dat ze laagdrempelig zijn, zodat veel mensen zich aangesproken voelen. ‘Of door een sport te kiezen die voor iedereen nieuw is: Poull Ball bijvoorbeeld, een combinatie tussen basketbal en korfbal. Zo voelt niemand zich geïntimideerd door collega’s die al meer ervaring hebben’, benadrukt Ellen Schouppe. Bedrijven die dat goed aanpakken, versterken daarmee de cohesie binnen teams en boosten het vertrouwen bij hun medewerkers. Mensen leren elkaar zo kennen in een heel andere context. Een gelijkaardige kracht schuilt in koffiepauzes op de werkvloer. ‘Ook tijdens die informele momenten bespreken collega’s allerlei zaken met elkaar: zowel werkgerelateerd als daarbuiten’, besluit Ellen Schouppe. ‘Net zoals sportactiviteiten verstevigen koffiepauzes de menselijke connectie.’ 

Lees verder
Logo
Deze content is een initiatief van Sabato Connect, buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Sabato.