De Tijd zkt. cartoons

Reglement Cartoonwedstrijd De Tijd

1. Aan de cartoonwedstrijd van De Tijd mag iedereen deelnemen die minstens 18 jaar is en zijn woonplaats in België of Nederland heeft, behalve de personeelsleden en de freelancemedewerkers van Mediafin nv en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen.

2. De wedstrijd wordt georganiseerd door de uitgever van De Tijd, Mediafin nv, Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86c, bus 309, 1000 Brussel.

3. Deelnemers moeten hun cartoon insturen tussen 04/01/2020 en 27/01/2020 voor middernacht, uitsluitend via het inschrijfformulier op tijd.be/cartoon.

4. Inzendingen moeten Nederlandstalig zijn.

5. Deelnemen kan door op tijd.be/cartoon één cartoon te uploaden die voldoet aan de technische eisen: JPEG-bestand, afmeting 20x20cm, resolutie 220 pix/inch, kleurmodus RGB. Een inzending heeft de bestandsnaam ‘cartoon - naam - achternaam’, met een maximale bestandsgrootte van 25 MB. Elke deelnemer mag maar één inzending doen.

6. Uit alle inzendingen stelt een vakjury een shortlist samen van de beste cartoons. Daaruit worden de drie winnaars gekozen.

7. De jury bestaat uit Stephanie De Smedt (hoofdredacteur), Koen Meulenaere (Kaaiman), Jan Nelis (art director en Faudt Nieuws), Jacques Moeraert (ZAK) en Meike de Roest (communitymanager).

8. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

9. De makers van de beste drie cartoons krijgen een geldprijs. De eerste prijs bedraagt 500 euro, de tweede 250 euro en de derde 125 euro.

10. De winnende cartoons en de cartoons die de shortlist hebben gehaald, worden gepubliceerd in de weekendkrant van 1 februari 2020 en op tijd.be/cartoon.

11. Deelnemers gaan ermee akkoord dat bij het winnen van een geldprijs, of het behalen van de shortlist, hun naam wordt gepubliceerd in De Tijd van 1 februari 2020 en dat ze worden benoemd als winnaar van de cartoonwedstrijd van De Tijd.

12. Behalve het prijzengeld voor de drie winnaars is er geen financiële compensatie voor cartoonisten die deelnemen aan de wedstrijd.

13. Mediafin kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan het wedstrijdreglement, door melding in de krant De Tijd of op www.tijd.be. Mediafin behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken als de omstandigheden dat vereisen. Mediafin kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

14. Door deelname aan de wedstrijd geven de deelnemers Mediafin de toestemming op redactionele reproductie en redactioneel gebruik zonder voorwaarden, op alle dragers en zonder limieten.

15. Door deelname vrijwaren de deelnemers Mediafin van elke aansprakelijkheid of alle vorderingen die het gevolg zijn van de inzending of deelname.

16. De deelnemers garanderen door deelname dat het ingezonden werk door hen zelf is gecreëerd en geen plagiaat of foto’s met een rechtenbeperking bevat. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting.

17. Door hun deelname aan deze wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, en van elke beslissing die de organisator daarover zou nemen.

18. De verzamelde gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en worden niet opgeslagen.