Advertentie
Advertentie

Google rules the Web

Google kan onze lezers duidelijk bekoren. Het bekende internetbedrijf kaapt in de categorie 'internationale gebeurtenis van het jaar' bijna de helft van alle stemmen weg. Ook in 2005, één jaar na hun ophefmakende beursintroductie, bleef Google in de spotlights. Het groot aantal toepassingen dat het bedrijf uit Silicon Valley de voorbije maanden lanceerde, was daar waarschijnlijk niet vreemd aan. Zo werden onder meer Google Print, Google Earth, Google Talk en Google Video boven de doopvont gehouden.