leading story

3 vragen aan | Hélène Casman, erenotaris, professor emerita VUB en ULB, wetenschappelijk adviseur bij Greenille Advocaten

‘In het huwelijksvermogensrecht staat ‘vrijheid’ vooral voor de mogelijkheid om het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen vrij onder de partners te verdelen. Dat kan al in de bestaande wetgeving, maar er is nog te veel onzekerheid over de exacte contouren van die vrijheid. Volgens het huidige erfrecht moeten alle kinderen minstens een gelijk minimaal erfdeel in natura krijgen. Die regels zijn niet aangepast aan de diversiteit van de huidige gezinssituaties. De erfwet kan niet anders dan een standaardregeling voorzien, maar er moeten meer mogelijkheden komen om af te wijken. Zo wordt een eigen, persoonlijke regeling mogelijk.’