Advertentie
Advertentie
leading story

Centrale banken kopen goud

In De Tijd van 14 augustus (‘Centrale banken halen neus op voor goud’) stond dat de centrale banken wereldwijd dit jaar netto 400 ton goud zouden verkopen, en volgend jaar 300 ton. Dat klopt niet. Hun aankopen zouden dit en volgend jaar terugvallen tot respectievelijk 400 en 300 ton, komende van 534,6 ton in 2012.