leading story

China lanceert eerste private banken

China begint een proefproject met vijf privaat gefinancierde banken. Het land wil daarmee tegemoetkomen aan de schreeuw om cash vanuit kmo’s. Tot nu toe gebeurde kredietverlening in China enkel via staatsbanken, op één uitzonder, de Minsheng Banking Corporation, na. China toonde tot nu toe heel wat koudwatervrees tegenover private banken. Het beklemtoont ook nu de ‘nodige voorzichtigheid’ aan te houden. Maar al sinds enkele jaren klinkt de roep om de intrede van private banken steeds luider. De grote staatsbanken geven zelden krediet aan kmo’s, wat weegt op de economische groei van het land. Kmo’s beslaan in China immers 60 procent van het bbp en net zij ontberen de cash om verder te kunnen groeien.