leading story

De dag in 2 minuten

De Franse rivaal van Balta, Tarkett, pakte uit met ontgoochelende resultaten. De afnemers teren op hun voorraden, terwijl de grondstoffenprijzen stijgen. P26