De dag in 2 minuten

Het voor inflatie gecorrigeerde beschikbare inkomen van de Amerikaanse gezinnen is in oktober met 0,3 procent verminderd. Dat is de grootste daling sinds 2015. De afname van het inkomen uit rente en de daling van het inkomen van landbouwers waren groter dan stijging van de lonen en de salarissen. Ondanks de vermindering van de koopkracht stegen de consumptie-uitgaven met 0,1 procent. Daardoor spaarde nog 7,8 procent Amerikanen van zijn inkomen, tegenover 8,1 procent in september.