De onmogelijke strijd tegen handel met voorkennis

Gemiddeld drie bestraffingen per jaar sinds 2013 en één strafrechtelijke veroordeling in 30 jaar. Ziedaar de magere balans van de strijd tegen handel met voorkennis in België. ‘Er heerst bijna straffeloosheid.’ Is de jacht op overtreders echt zo moeilijk?