leading story

Du pain, du vin en massa's activisten

Vivendi splitst zijn mobilofonietak af onder druk van aandeelhoudersactivisten. In snel tempo verdwijnt een Parijs beursfenomeen dat even Frans is als boursin: het conglomeraat.