Advertentie
leading story

ECB bestudeert ingreep om renteleed banken te verzachten

ECB-voorzitter Mario Draghi is relatief somber over de economische vooruitzichten in de eurozone. ©EPA

De Europese Centrale Bank (ECB) bestudeert hoe belangrijk de neveneffecten van de negatieve rente zijn voor de banken. Ze bekijkt of maatregelen nodig zijn om die effecten te milderen.

Twee weken na voorzitter Mario Draghi is nu ook de raad van bestuur van de ECB bereid te bekijken of de negatieve depositorente problemen veroorzaakt voor de banken van de eurozone. ‘We zullen bestuderen of het nodig is de neveneffecten van de negatieve rente op de kredietverlening van de banken te milderen’, zei Draghi op een persconferentie. ‘Er bestaat in de raad van bestuur een consensus - maar geen unanimiteit - dat verdere analyse wenselijk is.’

De banken van de eurozone betalen een strafrente van 0,4 procent als ze te grote cashoverschotten parkeren bij de ECB. Die negatieve depositorente kost de Europese banken ongeveer 7,5 miljard euro op jaarbasis.

Draghi signaleerde dat ook de geplande langlopende leningen voor banken (TLTRO’s) kunnen helpen. Die leningen werden in maart aangekondigd en hebben als doel de kredietverlening aan gezinnen en ondernemingen te stimuleren. Maar de ECB nam nog geen beslissing over de voorwaarden.

‘De prijszetting van de nieuwe TLTRO’s zal rekening houden met de transmissie van het monetair beleid via de banken en de evolutie van de economische vooruitzichten.’ Met transmissie bedoelt de ECB de wijze waarop het monetair beleid de reële economie beïnvloedt. In de eurozone spelen de banken daarbij een sleutelrol.

Hoeveel extra zuurstof de banken zullen krijgen en wanneer is nog niet duidelijk. Draghi zei dat de raad van bestuur nog geen concrete maatregelen heeft besproken. ‘De voorwaarden van de langlopende leningen zullen bij een van de volgende vergaderingen worden meegedeeld.’ De volgende bestuursvergadering van de ECB vindt plaats op 6 juni.

Overigens beklemtoonde Draghi dat de banken niet te veel naar de ECB moeten kijken, maar ook zelf maatregelen moeten treffen. ‘De bankenmarkt in de eurozone is overbevolkt. Consolidatie is noodzakelijk. Er bestaat overcapaciteit als we kijken naar het aantal mensen en kantoren. Een rationalisering is nodig.’

Beleggers reageerden ontgoocheld omdat de ECB vaag blijft over de maatregelen die de banken moeten helpen. Daarom daalden de Europese bankaandelen. KBC en ING sloten elk 0,6 procent lager.

Over de economische conjunctuur blijft de ECB relatief somber. ‘Wereldwijde tegenwind blijft wegen op de economische ontwikkelingen in de eurozone’, staat in de toelichting van het rentebesluit. ‘De jongste cijfers blijven zwak, vooral die van de industrie. De tragere groei zal dit jaar wellicht nog wat langer duren.’ Draghi voegde er wel aan toe dat het risico op een recessie laag blijft.

De boodschap over de economie woog op de euro en langetermijnrente. De eenheidsmunt zakte even met een halve cent naar 1,123 dollar maar kon later het grootste deel van dat verlies goedmaken. De Duitse tienjaarsrente brokkelde af van -0,01 naar -0,03 procent en de Belgische rente van 0,44 naar 0,42 procent.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud