Advertentie
Advertentie
leading story

Europa is in het voorbije decennium verzwakt, de eenmaking ten spijt

Voor velen staat de vrije markt voor winstbejag en eigenbelang. Maar wat als de markt meer behoeften dekt tegen een lagere kostprijs dan een centraal geleide economie? Die gaat uit van een altruïstisch mensbeeld. Maar de geschiedenis leert dat de maakbaarheid van de mens beperkt is.