Fed in 2021 nog grotere duiventil

De jaarlijkse rotatie van het stemrecht in de raad van bestuur van de Amerikaanse centrale bank (Fed) maakt een afbouw van de stimulus minder waarschijnlijk.