leading story

Geopolitieke crisissen geen reden tot paniek

De geopolitieke spanningen liepen de voorbije maanden hoog op. Moet u daar als belegger rekening mee houden, of laat u zich beter niet van de wijs brengen? We peilden bij fondsbeheerders naar hun werkwijze als de wereld in brand staat.