leading story

Het rapport van Koen Van Gerven

Een dure en tot dusver weinig succesvolle overname in de Verenigde Staten, operationele moeilijkheden in sorteercentrum Brussel X, maar ook groeiende sociale onrust en het hoge absenteïsme: de problemen stapelen zich op bij Bpost. Rijst de vraag: welk parcours rijdt CEO Koen Van Gerven?