leading story

‘Invoering speculatietaks zal op ramp uitdraaien'

Ruim een tiende minder omzet voor de beursmakelaars, minstens 30 bedrijven die van nationaliteit willen veranderen en kmo’s die in eigen land moeilijker aan kapitaal raken. Ziedaar het effect van een speculatietaks.