Marc Coucke en Vic Swerts wedijveren om Studio 100

Zestal kandidaten strijden voor kwart aandelen van entertainmentgroep