Meeste gebruikers van zonnepanelen houden vast aan terugdraaiende teller

Bijna 95.000 zonnepaneelgebruikers kregen een digitale meter geïnstalleerd. Slechts 501 van hen stapten over naar de reëel berekende netvergoeding.