Nederlandse bouw heeft last van stikstofwolk

Door een uitspraak van de Nederlandse Raad van State zitten de bouwbedrijven bij onze noorderburen in grote onzekerheid. Eind mei oordeelde de Raad dat het Programma Aanpak Stikstof, dat de stikstofuitstoot en de impact op natuurgebieden reguleert, niet meer gebruikt mag worden om toestemming te geven voor (nieuwe) activiteiten, omdat het in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Daardoor kunnen de Nederlandse overheden geen vergunningen meer uitreiken voor bouwprojecten.