Advertentie

Nog steeds niet zeker of scholen weer open kunnen

Het is nog niet duidelijk of de scholen na de paasvakantie weer open kunnen gaan. ©Photo News

De nieuwe Nationale Veiligheidsraad heeft nog geen duidelijkheid gebracht of de scholen na de paasvakantie weer kunnen opengaan. De onderwijsverstrekkers zelf gaan uit van een verlenging van de maatregelen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat de huidige maatregelen met twee weken worden verlengd tot 19 april, het einde van de paasvakantie. Daarmee is het nog niet duidelijk wanneer de scholen weer open kunnen gaan. In de helft van de paasvakantie wordt geëvalueerd of de maatregelen nog eens twee weken langer duren, tot 3 mei.

We bereiden ons voor op een verlenging van de maatregelen.
Raymonda Verdyck
Topvrouw GO!

Over de kinderopvang was al beslist dat die tijdens de paasvakantie mogelijk blijft in de scholen, maar dat de lokale besturen de opvang moeten regelen. In de Vlaamse regering is afgesproken dat de leerkrachten daarvoor niet instaan.

Michaël Devoldere, de woordvoerder van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA): ‘Er is nog geen duidelijkheid over wat er met de scholen na de paasvakantie gebeurt, maar dat de maatregelen mogelijk tot 3 mei worden verlengd, wekt geen vertrouwen. Maar we hebben natuurlijk alle begrip voor de inschatting van de virologen. We bereiden dat scenario dus ook voor met de denktank.’

Nieuwe leerstof

De grote vraag die nu speelt, is of scholen na de paasvakantie toch nieuwe leerstof mogen aanbieden. Volgens de huidige richtlijnen moeten de leerkrachten zich in het afstandsonderwijs beperken tot herhalingen. Weyts wil eventuele herzieningen van de richtlijnen aftoetsen met de onderwijsverstrekkers.

GO!, de koepel van het gemeenschapsonderwijs, staat daarvoor open. 'We hadden op duidelijkheid gehoopt om ons goed te kunnen voorbereiden, maar aangezien die er niet is, bereiden we ons ook voor op een verlenging van de maatregelen. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden om nieuwe leerstof aan te bieden via afstandsonderwijs. Gelijke onderwijskansen blijven daarbij een aandachtspunt, maar we krijgen veel signalen dat nieuwe leerstof nodig is om de focus te behouden bij de leerlingen', zegt GO!-topvrouw Raymonda Verdyck.

Ook Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, bereidt zich voor op een verlenging. ‘Stel dat scholen na de paasvakantie kunnen heropenen, dan zullen we vooral de leerachterstand moeten opmeten en die bijwerken. Al bij al zal het jaar dan relatief normaal kunnen worden afgesloten. Maar als er toch een verlenging is, denk ik dat we moeten afstappen van de onderhoudsmodus en nieuwe leerstof aanbieden. Daarbij bekijken we dan wat de essentiële leerdoelen zijn en of het lesgeven daarover op afstand lukt. Wanneer de scholen dan opengaan, wordt alles best nog eens klassikaal herhaald.'

Vakbonden

De onderwijsvakbonden betreuren dat er geen duidelijke beslissing is genomen over of de scholen na de paasvakantie weer open kunnen.

‘We zullen moeten voorbereiden op een verlenging, maar ik hoop dat er zo snel mogelijk een duidelijke beslissing wordt genomen’, zegt Koen Van Kerkhoven van de christelijke onderwijsvakbond COC. ‘Je kunt niet op de vooravond van het nieuwe trimester plots verkondigen dat de scholen weer open gaan. Eigenlijk moet daar volgende week duidelijkheid over komen, want iedereen heeft ook nood aan vakantie om weer even op rust te komen en de batterijen op te laden.’

‘Die onduidelijkheid legt veel druk op het personeel, want nu moeten ze zich zowel op virtuele als fysieke lessen voorbereiden. Dat vraagt een heel andere aanpak’, zegt Nancy Libert van het socialistische ACOD Onderwijs. ‘Ook over het al dan niet aanbieden van nieuwe leerstof is er geen duidelijkheid. We begrijpen dat dat nodig is om de motivatie hoog te houden en de leerachterstand te beperken, maar dan wel op voorwaarde dat iedereen meekan en de leerstof nadien in de klas nog wordt herhaald.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud