Oosterweel en andere werven veroorzaken extra hinder

De werken aan de Ooster­weelverbinding veroorzaken vanaf de zomer bijkomende hinder op de E17, de E34 en de verbindingsweg R1. Tege­lijk zijn nog heel wat andere werken gepland.