leading story

Quest sleept pechjaar mee

De Leuvense investeringsmaatschappij Quest for Growth moet elke euro van het aanzienlijke nettoverlies van 2018 goedmaken voor ze opnieuw winst kan uitkeren. In 2018 zakte de portefeuille met 26,9 miljoen euro. Dat is nog geen half miljoen minder dan de nettowinst van het superjaar 2017. Die werd in de loop van 2018 bijna integraal uitgekeerd als (grotendeels belastingvrij) dividend.