opinie

Splitsing gezondheidszorg dient patiënt niet

Bij een hervorming van de gezondheidszorg moet de patiënt centraal staan. De federale overheid is de meest aangewezen overheid om de volledige verantwoordelijkheid voor gezondheidszorg op te nemen.