'Systematisch tegen de markt ingaan heeft geen zin'

Een boek dat hem zijn naïviteit over de financiële sector deed verliezen, en een tweede dat duidelijk maakt wanneer de wijsheid van de massa het laat afweten en tegendraads zijn loont op de beurs. Ziedaar de boeken waaruit Jan Longeval waardevolle marktinzichten puurde.