Vivaldi volgt Europa in vermindering uitstoot

De Vivaldi-regering schaart zich achter de recent aangescherpte klimaatambities van de Europese Unie. De CO2-uitstoot moet tegen 2030 met 55 procent dalen tegenover het niveau in 1990, en het doel is koolstofvrij te zijn in 2050.