Advertentie
Advertentie

Vragen van lezers

De meeste fondsen rekenen inderdaad geen uitstapkosten aan. Maar dat betekent niet dat er helemaal geen kosten zijn. Naast de instapkosten die u betaalt bij de aankoop zijn er ook de jaarlijkse kosten. Die worden verrekend in de inventariswaarde, zodat u ze niet apart moet betalen. Daarnaast is er de fiscaliteit. Als u een fonds kocht dat geen dividenden uitkeert (kapitalisatiefonds), dan moet u bij de verkoop een beurstaks van 1,32 procent op het bedrag bij de verkoop betalen, met een maximum van 4.000 euro. Voorts is mogelijk ook sprake van de Reynderstaks. Dat is een roerende voorheffing van 30 procent die geheven wordt op de meerwaarde die het fonds realiseerde op zijn vastrentende portefeuille (obligaties, geldmarktinstrumenten...). De Reynderstaks is alleen van toepassing als het fonds meer dan 10 procent in rentedragende producten belegt.