VRT offert nummer twee voor lieve vrede

Peter Claes, de directeur Media & Productie van de VRT, verlaat het bedrijf in onderling overleg. De open wonden bij de open- bare omroep kunnen stilaan beginnen te helen.