VS gebruiken wisselkoersbeleid steeds meer als politiek wapen

Niet de economische cijfers maar politieke overwegingen zijn doorslaggevend wanneer de VS beslissen of ze China of een ander land brandmerken als een muntmanipulator.