leading story

‘Brussel is een complexere stad dan Antwerpen'

Kristiaan Borret is de nieuwe bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De stedenbouwkundige was tot februari de stadsbouwmeester van Antwerpen. Dat verhaal eindigde in mineur.