leading story

Brussel zoekt kunstwerken voor museum

De Brusselse regering roept privéverzamelaars op hun collecties hedendaagse kunst in bruikleen te geven aan het toekomstige museum in het Citroëngebouw.