leading story

Cultuur | Kort

Een Amerikaanse verzamelaar heeft een fragment van een 14de-eeuws handschrift in het Middelnederlands aan de Antwerpse universiteit geschonken. In de ruim 70 verzen worden twee verhalen over Alexander de Grote aan elkaar gekoppeld. Het stuk perkament uit het tweede kwart van de veertiende eeuw vormt ongeveer een halve pagina van een voorts verloren gegaan boek. Het fragment kwam in handen van een advocaat uit Texas die hand- geschreven boeken uit de middeleeuwen verzamelt. ‘Ik meende dat dit fragment het best tot zijn recht zou komen als het naar huis terugkeert’, reageert hij in een videoboodschap. De universiteit is in de wolken. ‘Dit bewijst dat de Middelnederlandse verhaaltraditie rond Alexander de Grote rijker was dan we tot nu dachten’, luidt het.