leading story

De waanzin van de oorlog in beeld

De pakkende expo ‘Les désastres de la guerre, 1800-2014’ in het Louvre Lens toont hoe kunstenaars, fotografen en karikaturisten, maar ook gewone soldaten, oorlogen in beeld hebben gebracht. Van de napoleontische oorlogen tot vandaag.