leading story

Elke 10 jaar een nieuwe technologie

Ongeveer eens om de tien jaar duikt een nieuwe mobiele technologie op. Sinds de eeuwwisseling ligt de nadruk op steeds snellere dataverbindingen. Een overzicht: