leading story

Gentse Boekentoren weer open

Vanaf deze ochtend zijn alle 3 miljoen boeken en andere werken, die in het najaar van de Gentse Boekentoren naar een nieuw hypermodern ondergronds depot onder de binnentuin verhuisden, opnieuw beschikbaar voor consultatie. De verhuizing van de 3 miljoen boeken, waar vijf jaar voorbereiding aan vooraf ging, startte begin september en werd halverwege november afgerond, twee weken sneller dan gepland. Tot aan de kerstvakantie werd de collectie dan opnieuw geregistreerd. De restauratie van het complex zit momenteel in een tweede van drie fasen. Tegen het academiejaar 2017-2018, wanneer de Universiteit Gent tweehonderd kaarsjes uitblaast, moet de Boekentoren, met leeszalen en depots, in volle glorie hersteld zijn.