Maxim Februari krijgt P.C. Hooft-prijs voor oeuvre

De Nederlandse schrijver Maxim Februari krijgt de prestigieuze P.C. Hooft-prijs. In het juryrapport staat: ‘De stijl van de verteller bij Februari werpt een effectieve dam op tegen eenduidigheid, stelligheid en onwrikbaar gelijk. Bovendien biedt die stijl ook de vormen die ironie mogelijk maken zonder te verworden tot sarcasme, en niet in de laatste plaats zelfspot zonder dat die verwordt tot ijdelheid.’