Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
leading story

Cumuleren met onderbrekingsvergoeding

Vanaf 1 augustus kan een werknemer inkomsten uit een bijkomende activiteit als zelfstandige cumuleren met onderbrekingsuitkeringen voor een vermindering van arbeidsprestaties bij tijdskrediet of thematisch verlof. Voordien kon dat alleen als de arbeidsovereenkomst volledig geschorst was. Bovendien is cumulatie slechts mogelijk als de werknemer de zelfstandige activiteit al minstens 12 maanden voor de aanvang van het tijdskrediet of het thematisch verlof uitoefende. Het cumuleren is maximaal 12 maanden toegelaten.