Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
leading story

Hogere tegemoetkoming voor personen met een handicap

De inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap wordt met 2 procent verhoogd. Dat is een gevolg van de toepassing van de welvaartsenveloppe, het budget dat de regering ter beschikking stelt om de pensioenen en de laagste uitkeringen te verhogen. Het nieuwe maximale jaarbedrag voor wie samenwoont met familieleden stijgt naar 6.673,04 euro. Wie alleen woont of in een voorziening verblijft, ontvangt 10.009,56 euro. Wie samenwoont met een partner of een kind ten laste, krijgt tot 13.346,08 euro.