Netto Het antwoord op al uw geldvragen
leading story

Met 25 procent sociale lasten blijven we duur

De sociale lasten die de werkgevers moeten betalen, liggen hoog in ons land, dat is algemeen geweten. Toch is de kloof met enkele andere landen iets verkleind.