Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Ondernemers kunnen binnenkort fiscaalvriendelijk dividend innen

Wie vijf jaar geleden een liquidatiereserve in zijn kleine onderneming begon aan te leggen, kan binnenkort oogsten. U kunt het geld niet alleen vrij van roerende voorheffing uit de vennootschap halen als ze wordt opgedoekt, maar ook als fiscaal vriendelijk dividend uitkeren.