Netto Het antwoord op al uw geldvragen
leading story

Ongeval met bedrijfswagen

©© WB-Images/Westend61/Corbis

Veroorzaakt een werknemer een ongeval met een bedrijfswagen, dan worden de slachtoffers altijd vergoed. Maar als de werknemer-bestuurder bij dat ongeval zelf gewond raakt of er het leven bij laat, dan is het veel minder duidelijk waar hij of zijn nabestaanden staan.

Bestuurt u een bedrijfswagen en veroorzaakt u bij een ongeval schade aan andere personen, dan zal de verzekeringsmaatschappij de slachtoffers altijd vergoeden op basis van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Die verzekering moet verplicht worden afgesloten voor alle auto’s, vrachtwagens, motorfietsen of bromfietsen, precies om de schade te vergoeden die bij een ongeval aan anderen wordt toegebracht. Rijdt u met een bedrijfswagen, dan zal de werkgever of de leasingmaatschappij erop toezien dat er zo’n verplichte verzekering is. Eventuele slachtoffers staan dus niet in de kou. Ook de inzittenden zijn automatisch mee verzekerd.

Maar wat met de lichamelijke letsels die u als werknemer-bestuurder van een bedrijfswagen zelf oploopt? Die zijn niet gedekt door de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Of u wordt vergoed en hoe, hangt af van verschillende factoren.

Arbeidsongeval

Gebeurt het ongeval tijdens het werk of op weg naar of van het werk, dan gaat het om een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever zal de schade die u oploopt in principe vergoeden. Elke werkgever is verplicht zijn personeel tegen arbeidsongevallen te verzekeren. De arbeidsongevallenverzekering bevat een aantal verplichte waarborgen, zoals de terugbetaling van de medische kosten, vergoedingen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld een dagvergoeding die in verhouding staat tot het loon en de graad van arbeidsongeschiktheid), een vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid én een uitkering bij overlijden.

De bedragen die de verzekeraars op basis van de arbeidsongevallenverzekering uitkeren, zijn echter geplafonneerd, dit jaar op maximaal 40.927 euro. De werkgever kan het gedeelte boven dat wettelijk maximum verzekeren, maar is daartoe niet verplicht.

Ongeval bij privégebruik

Als het ongeval plaatsvindt buiten het werk, op vakantie of tijdens het weekend, dan is het geen arbeidsongeval meer. Of u dan verzekerd bent, hangt af van de vraag of uw werkgever, eventueel via de leasingmaatschappij, een bestuurdersverzekering heeft afgesloten. Dat zou moeten blijken uit de car policy van het bedrijf waar u werkt. Maar volgens Sirik Meyntjens, wagenparkenspecialist bij de verzekeringsmakelaar ADD, geeft slechts een minderheid van 36 procent van de werkgevers in de car policy duidelijk aan welke waarborgen bestuurders van bedrijfswagens genieten.

l Heeft de werkgever of de leasingmaatschappij geen aparte bestuurdersverzekering voor de werknemers afgesloten, dan kunt u er het best zelf één afsluiten. Anders hebt u geen garantie dat uw medische kosten en de schade als gevolg van lichamelijke letsels worden vergoed. ‘Een goede oplossing zijn de familiale ongevallenpolissen die alle gezinsleden bij ongevallen verzekeren, ongeacht of die met een bedrijfswagen rijden of niet’, zegt verzekeringsmakelaar Bert De Paep.

l Is er wel een aparte bestuurdersverzekering, dan is dat nog geen reden om op beide oren te slapen. Veel werkgevers laten het verzekeren van de geleasede voertuigen integraal aan de leasingmaatschappijen over. ‘Er schuilt echter een groot gevaar in die werkwijze’, waarschuwt Meyntjens. ‘Zeker als de werkgever de bedrijfswagens leaset bij verschillende maatschappijen.’

Er bestaan immers twee formules om de schade te vergoeden. Zo kan het zijn dat de verzekeraar alleen een forfaitair bedrag uitbetaalt dat gelijk is voor alle werknemers, ongeacht de sociale status. Dat kan uitmonden in bijvoorbeeld een uitkering van 25.000 euro bij het overlijden van de bestuurder. Maar het kan ook zijn dat de verzekeringsmaatschappij vergoedt op basis van de werkelijk geleden schade. ‘De verzekeraar houdt dan ook rekening met de leeftijd van de werknemer, zijn gezinslast, inkomen enzovoort. En dat leidt doorgaans tot veel hogere vergoedingen die kunnen oplopen tot een veelvoud van 25.000 euro’, vervolgt Meyntjens.

In eenzelfde bedrijf kan een werknemer met een bedrijfswagen van leasingmaatschappij A bij een ongeval in de privésfeer dus veel beter verzekerd zijn tegen lichamelijke letsels dan een collega die gewond raakt bij een ongeval met een bedrijfswagen van leasingmaatschappij B.

Toch kan je de werkgevers moeilijk iets verwijten. ‘Omdat de leasingmaatschappijen een bestuurdersverzekering afsluiten, denkt de werkgever dat het schip van de nodige reddingssloepen is voorzien. Maar ook zij beseffen vaak niet dat de ene reddingsboot maar van plastic is terwijl een andere reddingssloep stevig stormweer kan doorstaan’, aldus Meyntjens.

Op dat euvel wijst ook makelaar De Paep. ‘Als ondernemingen het verzekeren overlaten aan de leasingmaatschappij, krijgen ze de inhoud van de polis - en dus de verstrekte waarborgen - nauwelijks te zien.’ Voor de werknemers zit er niets anders op dan er de car policy goed op na te lezen. Is er een aparte bestuurdersverzekering afgesloten, dan moet de werknemer een kopie van dat contract opvragen als hij echt wil weten waar hij staat.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud