Netto Het antwoord op al uw geldvragen
leading story

Rist ontslagpremies dan toch cumuleerbaar met werkloosheidsvergoeding

De minister van Werk, Monica De Coninck (sp.a), ziet af van het plan om een rist extra ontslagvergoedingen te onderwerpen aan sociale bijdragen. Als die extra ontslagvergoedingen onderworpen zijn aan RSZ worden ze beschouwd als loon en zijn ze niet te combineren met werkloosheidsvergoedingen. De maatregel leidde tot hevige kritiek bij de werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven,