Netto Het antwoord op al uw geldvragen
leading story

Tien geldvragen aan Dirk Vanderschrick

Dirk Vanderschrick is CEO van de verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance. ‘Een verzekering dient vooral om grote risico’s te dekken die buiten het gewone uitgavenpatroon vallen. Ik sluit nooit verzekeringen af die kleine risico’s opvangen.’