Netto Het antwoord op al uw geldvragen
leading story

Vervroegde pensionering verkleint wettelijk pensioen

Achter de discussie over langer werken gaat een concrete keuze schuil: stop ik met werken wanneer ik recht heb op vervroegd pensioen of ga ik door tot 65 jaar? De financiële impact van die keuze is niet gering.