weekboek

Als directie botst met aandeelhouder

Wie betaalt, bepaalt. Als het in een bedrijf tot een conflict komt tussen wat de aandeelhouder wil en wat het management voor ogen heeft, delft die laatste gewoonlijk het onderspit. In een overheidsonderneming is dat niet anders.