leading story

Belfius gaat meer focussen op bedrijven

Om de dalende rendabiliteit van zijn kredieten aan de openbare sector te compenseren, wil Belfius zich meer concentreren op kredieten voor middelgrote en grote bedrijven. In drie jaar tijd wil de staatsbank, die ooit startte onder de naam Gemeentekrediet, haar jaarproductie van bedrijfskredieten verdubbelen. Vandaag bedraagt de kredietportefeuille van Belfius aan de openbare en sociale sector 33 miljard euro. Dat is 40 procent van de totale kredietportefeuille en 50 procent meer dan de kredieten aan particulieren (23 miljard).