onze mening

Belgische kluwen reageert te traag

Airbnb toont dat het als ontwrichter van de traditionele hotelsector zinvol is in te zetten op een goed imago. Anders dan Uber schopt het verhuurplatform zo min mogelijk tegen zere schenen. Als het bedrijf binnen vijf jaar een omzet van 10 miljard dollar wil halen, kan het geen extra vijanden gebruiken. De klachten over oneerlijke concurrentie kan Airbnb naast zich neerleggen door te tonen dat particuliere verhuurders zich houden aan een minimum aan regels.