Beursgang UnifiedPost ten vroegste in najaar

De coronacrisis en de volatiliteit op de beurzen doorkruisen de beursplannen van UnifiedPost. Maar uitstel is geen afstel.