Advertentie
Advertentie
leading story

De echte gevolgen bij een afboeking

  Beursgenoteerde bedrijven moeten regelmatig de posten in hun balans aan de werkelijkheid toetsen.Zo moet getoetst worden of de werkelijke waarde van divisies (zogenaamde cash generating units) wel overeenstemt met de waarde die in de boeken staat.Daarbij wordt gekeken naar de marktwaarde van die activiteiten (nettoprijs bij een verkoop) of een inschatting van de cashflows die de activiteit de komende jaren zal opleveren.