Advertentie
Advertentie
leading story

De marge

++++ De algemene vergadering van de Nationale Bank heeft deze week het mandaat van drie regenten hernieuwd en een nieuwe benoemd. Allemaal mannen. De regentenraad, de directieleden incluis, bestaat uit 18 leden, van wie slechts 4 vrouwen. De wet schrijft nochtans voor dat de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven, zoals de NBB er een is, tegen begin 2017 voor een derde uit vrouwen moeten bestaan. Maar blijkbaar vindt gouverneur Luc Coene het niet nodig daar nu al werk van te maken. ++++ De activistische aandeelhouders met de groene petjes maken van de algemene vergadering van de NBB traditioneel een uitputtingsslag. Een beproeving voor de directieleden. Tijdens de vergadering maandag trokken gouverneur Luc Coene en directielid Marcia De Wachter zich tegelijk in de coulissen terug, om even later weer samen te verschijnen. Waren ze op hetzelfde ogenblik aan een sanitaire pauze toe? Of hadden ze iets te bedisselen? De aandeelhouders met de groene petjes waren zo kies daar geen vraag over te stellen. ++++ Advies voor vrouwen aan de top: dwing respect af door uw prestaties, niet door te wijzen op de moeilijke combinatie carrière-gezin. Dat Electrabel-directeur-generaal Sophie Dutordoir zich tijdens een interview liet fotograferen met haar zoontje in de keuken, is niet in de smaak gevallen bij haar Franse broodheren van GDF Suez. Een elektriciteitscentrale was een meer aangewezen decor geweest, vinden die. Ter verdediging van Dutordoir: de centrales van Doel 3 en Tihange 2 lagen stil toen de foto’s werden genomen. Bewijst de kritiek niet vooral dat de Fransen het moeilijk hebben met vrouwenemancipatie? ++++ De VUB heeft vijf eredoctoraten toegekend, alleen aan vrouwen. ‘Geen enkele man heeft zich het afgelopen jaar onderscheiden. Zal wel aan het WK voetbal hebben gelegen’, twitterde de Gentse hoogleraar psychologie Wouter Duyck. Grappig: er was vorig jaar geen WK voetbal, professor!