column

Drie seconden

Deze week ben ik, op uitnodiging van Google, in Tokio om samen met een delegatie Europese managers in te zoomen op het mobiele landschap. Het is veelzeggend dat het belang van mobiel denken nog in de verf gezet moet worden voor de leiders van winkelketens, mediabedrijven en reisagentschappen. Na een bewogen decennium waarin de smartphone onze belangrijkste interface werd, zou je denken dat de mobiele gebruiker centraal staat in de strategie van deze bedrijven.